Image Alt

Politică generală de confidențialitate

  /  Politică generală de confidențialitate

Programul "Bright Labs Incubator", editia 2021 - Nota de informare privind prelucrarea datelor

Prezenta nota de informare este parte integranta a Cererii de inscriere in programul „Bright Lab Incubator” si a Regulamentului de participare, completandu-se in mod corespunzator cu prevederile politicii noastre generale de confidențialitate disponibilă în secțiunea finală a prezentului document.

Operator

Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal este Asociatia „MAKE IT ÎN ORADEA / REUȘEȘTE ÎN ORADEA”, persoana juridica de drept privat fără scop patrimonial, cu sediul în Municipiul Oradea, Piața Rahovei Nr. 1, Camera 1 (“Asociația”), infiintata prin Hotararea civila nr. 2043/08.10.2020 pronuntata de Judecatoria Oradea in dosarul nr. 10981/271/2020, având cod de înregistrare fiscală 43347357, tel.0757223211, email: hi@makeitinoradea.ro, website: https://makeitinoradea.ro.

Date cu caracter personal prelucrate

Asociatia va prelucra categoriile de date cu caracter personal colectate prin intermediul Cererii de inscriere in Program (i.e. nume, prenume, adresa email, telefon, profil URL LinkedIn)  sau altfel furnizate de participanti pe intreaga durata de derulare a Programului (i.e. date de identificare, inclusiv numere de identificare nationala, date profesionale precum profesie, experienta profesionala, certificari, adresa domiciliu, cont bancar).

Furnizarea unor date incorecte sau incomplete impiedica inscrierea unui participant in Program, poate atrage inlaturarea participantilor din Program atunci cand datele nu sunt rectificate sau completate in mod adecvat, poate impiedica acordarea premiilor in cadrul Programului sau incheierea Contractelor de Incubare, in cazul participatilor selectati pentru a deveni rezidenti ai Incubatorului de afaceri din Program.

Scopuri de prelucrare

Inscrierea in Program constituie acordul expres si neechivoc al participantilor privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal direct de catre Asociatie sau prin imputernicit, pentru urmatoarele scouri de prelucrare:

  1. inscrierea in Program si identificarea participantilor;
  2. verificarea indeplinirii criteriilor de inscriere;
  3. derularea efectiva a Programului, in toate etapele sale conform Cap. II din Regulament;
  4. comunicarea cu participantii;
  5. intocmirea proceselor verbale de selectie, selectarea proiectelor castigatoare, acordarea premiilor si publicarea numelui castigatorilor;
  6. indeplinirea obligatiilor fiscale si financiar-contabile ale Asociatiei, inclusiv retinerea si plata impozitului aferent veniturilor din premii;
  7. indeplinirea obiectivelor Programului, asa cum aceste obiective sunt detaliate in Cap. I din Regulament; 
  8. promovarea Programului, a Asociatiei si Partenerilor Externi, prin realizarea de fotografii in cadrul la evenimentelor/ intalnirilor organizate si derulate in cadrul Programului, si publicarea acestora in mediul online;
  9. constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale Asociatiei, inclusiv pentru investigarea unor eventuale fapte sau acte de incalcare ale Regulamentului sau a dispozitilor legale aplicabile de catre un participant;

Temei legitim al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in baza consimtamantului exprimat la momentul inscrierii in Program (scopurile numerotate 1-4 si 7 mai sus), pentru indeplinirea obligatiilor legale impuse in sarcina Asociatiei, in calitate de organizator (scopurile numerotate 5 mai sus), pentru indeplinirea unor interese legitime ale Asociatiei (scopurile numerotate 6, 8 mai sus) sau pentru executarea unui Contract de Incubare in cazul participatilor care devin rezidenti ai Incubatorului de afaceri din Program.

Categorii de destinatari

Datele cu caracter personal vor fi disponibile persoanelor implicate in derularea Programului, precum membrii Comisiei de Preselectie, ai Comisiei de Evaluare si Partenerilor Externi si pot fi comunicate in cadrul unor obligațiilor de raportare către organe și autorităţi naţionale sau locale în vederea conformării cu prevederile legale.

Va rugam sa aveti in vedere ca derularea Programului are un caracter public. Numele participanților inscrisi in Program, informații/date furnizate prin documentatia de înscriere, fotografii sau alte materiale legate de proiectele de business, precum și fotografii realizate în cadrul evenimentelor/ intalnirilor organizate si derulate in cadrul Programului pot fi folosite de Asociatie in mediul online si off-line pentru promovarea Programului si indeplinirea obiectivelor acestuia.

Poate fi necesar să dezvăluim date cu caracter personal (inclusiv în forma acordării unui drept de acces) unor contractori sau furnizori de servicii care asigura servicii operationale pentru noi, cu care am încheiat în prealabil acorduri contractuale adecvate, precum servicii de curierat, telecomunicatii, IT, plati, prelucrare, formare, stocare, arhivare sau alte servicii.

Putem, de asemenea, să dezvăluim date cu caracter personal în cazul în care considerăm, cu bună credință, că o astfel de dezvăluire este necesară pentru prevenirea fraudelor, combaterea operaţiunilor de spălarea banilor sau de finanţare a actelor de terorism, precum şi pentru protejarea intereselor legitime ale Asociatiei.

Durate de stocare

Datele personale vor fi stocate atât timp cât avem un interes justificat în reținerea acestor date (i.e. pe intreaga perioada de derulare a Programului), sau pentru orice altă perioadă mai lungă prevăzută de lege (spre ex. 10 ani in cazul documentelor financiar contabile), de un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor sau de către autoritățile publice competente. Pentru exercitarea, constatarea sau apararea unor drepturi, putem păstra datele cu caracter personal pe durata termenului general de prescriptie (3 ani) sau până la terminarea procedurilor administrative, judiciare sau extrajudiciare, dupa caz.

In cazul participantilor care solicita retragerea din Program, vom lua toate masurile necesare pentru anonimizarea datelor, cu execptia cazului in care aceste date sunt necesare pentru indeplinirea unor obligatii legale.

Procese decizionale automate

Ca regula, in cursul activităților noastre nu utilizăm procese decizionale automate în sensul Art. 22 din Regulamentul (UE) 2016/679. Dacă vom aplica astfel de procese în viitor, vom informa persoanele vizate, separat, în conformitate cu prevederile aplicabile.

Transferuri de date

Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, nu vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara Spatiului Economic European. Masuri de protectie determinate vor fi implementate in situatia unui astfel de transfer, iar dumneavoastra veti fi notificati in consecinta.

Exercitarea drepturilor

În măsura în care aceste drepturi sunt compatibile cu prelucrarea descrisă în prezenta, puteți solicita: accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea datelor cu caracter personal incorecte, ștergerea datelor, restricționarea prelucrării, portarea datelor catre un alt operator sau opoziţia faţă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aveti de asemenea dreptul de a va adresa Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

 

Pentru adresarea oricaror intrebari sau pentru exercitarea unor drepturi, va rugam sa ne contactati in scris folosind datele de contact din Sectiunea Operator de mai sus.

Privacy Policy

1. Principiile ce guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal

Colectarea datelor dvs. se va face numai in scopurile specificate, explicite si legitime. Datele nu vor fi procesate catre terti intr-o maniera incompatibila cu acele scopuri. Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate. Procesarea datelor dvs. se va face intr-o maniera legala, corecta si transparenta. Toate datele dvs. vor fi pastrate confidential si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara.

Datele dvs. nu vor fi distribuite persoanelor terțe decat in cazul in care acest lucru este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor. Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor, cat si de la dreptul de portabilitate al datelor.

2. Ce sunt datele cu caracter personal

Date cu caracter personal reprezinta orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata).
Datele personale includ toate tipurile de informatii directe sau indirecte (si anume utilizate in legatura cu alte date) ce se refera la persoana vizata, cum ar fi nume, data de nastere, adresa, e-mail, numar de telefon.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri determinate

Categoriile de Date cu caracter personal cu privire la dvs. pe care le prelucram si modul in care le prelucram pot varia in functie de serviciile pe care le utilizati si la care subscrieti, modul in care utilizati serviciile si site-ul nostru si modul in care ati interactionat cu noi.
Datele pe care le putem colecta cu privire la dvs.:
a. Numele, data nasterii, cetatenia, adresa, codul numeric personal, documentul de identitate, numarul dvs. de telefon fix si/sau mobil, adresa de e-mail;
b. Educatie, datele profesionale (profesie, experienta profesionala, certificari);
c. Informatii despre utilizarea de catre dvs. a site-ului si/sau a aplicatiei noastre – date despre dispozitivul dvs. si despre modul in care dvs. si dispozitivul interactionati cu serviciile noastre. Acestea includ date despre sistemele de operare, adresa IP, setarile regionale si setarile de limba.
d. Comunicatiile pe care le faceti cu noi sau pe care le directionati catre noi prin scrisori, e-mailuri, servicii de chat, apeluri si retele de socializare.

4. Divulgarea datelor cu caracter personal altor terte parti

Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, datele dvs. cu caracter personal pot fi furnizate, pentru scopurile indicate mai sus urmatoarelor entitati sau terte parti din Romania sau din Spatiul Economic European:
– contractori sau furnizori de servicii care asigura servicii operationale pentru noi, precum servicii de curierat, telecomunicatii, IT, plati, prelucrare, formare, stocare, arhivare sau alte servicii;
Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, nu vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara Spatiului Economic European. Masuri de protectie determinate vor fi implementate in situatia unui astfel de transfer, iar dumneavoastra veti fi notificati in consecinta.

5. Securitatea procesarii

Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.
In timp ce ne straduim sa va protejam datele cu caracter personal, nu putem sa ne asumam raspunderea si nici sa asiguram securitatea informatiilor pe care le transmiteti prin internet si va indemnam sa luati toate masurile de precautie pentru a va proteja datele cu caracter personal atunci cand utilizati astfel de platforme. Va recomandam sa va schimbati des parolele, sa utilizati o combinatie de litere si cifre si sa va asigurati ca utilizati un browser securizat.

6. Drepturile dumneavoastra

Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal:
a. De a solicita informatii privind detinerea de informatii personale despre dvs.
b. De a solicita accesul la informatiile dvs. personale prelucrate.
c. De a solicita rectificarea informatiilor personale pe care le detinem.
d. De a solicita stergerea informatiilor dvs. personale detinute.
e. De a vă opune din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.
f. De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
g. De a solicita restrictionarea prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal.
h. De a solicita transferul datelor dvs. cu caracter personal intr-o forma electronica si structurata catre dvs. sau catre o alta parte – dreptul la „portabilitatea datelor”.
i. Dreptul de a inainta o plangere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal).

Pentru orice fel de neconformitati, plangeri sau neclaritati, va invitam sa ne contactati la adresa de e-mail hi@makeitinoradea.ro