Image Alt

Politica de utilizare a cookie-urilor

  /  Politica de utilizare a cookie-urilor

POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR - RO

Informațiile prezentate în continuare reprezintă Politica Asociației „MAKE IT ÎN ORADEA / REUȘEȘTE ÎN ORADEA” (“Asociația” sau “noi”), persoana juridica de drept privat fără scop patrimonial, având sediul în Municipiul Oradea, Piața Rahovei Nr. 1, Camera 1 (“Asociația”), înființată prin Hotărârea civila nr. 2043/08.10.2020 pronunțată de Judecătoria Oradea în dosarul nr. 10981/271/2020, având cod de înregistrare fiscală (C.U.I.) 43347357, tel. 0757 223 211, email: hi@makeitinoradea.ro, cu privire la condițiile generale de utilizare a site-ului web https://makeitinoradea.ro („Website-ul”) și a modulelor cookies aferente.

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care pot fi utilizate de site-uri web pentru a face experiența unui utilizator mai eficientă.

Legea prevede că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs. dacă acestea sunt strict necesare pentru funcționarea Website-ului. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea Dvs.

Website-ul nostru folosește diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de servicii terțe care apar pe paginile noastre.

Puteți oricând să vă schimbați opțiunea sau să vă retrageți consimțământul cu privire la folosirea fișierelor cookie (altele decât cele necesare) din Declarația privind utilizarea cookie-urilor de pe Website.

Pentru informații suplimentare despre cine suntem, cum ne puteți contacta și cum procesăm datele personale vă rugăm să parcurgeți Politica noastră de confidențialitate

Ce tipuri de cookie-uri folosim?

Website-ul nostru folosește următoarele tipuri de cookie-uri:

Cookie-urile necesare fac ca Website-ul să poată fi utilizat prin activarea funcțiilor de bază, cum ar fi navigarea pe pagină și accesul la zone securizate ale Website-ului. Website-ul nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri. (acest site foloseste cookie-uri – pop-up title)

Denumire Furnizor Scop Durata Tip
AWSALBCORS Sli.do Înregistrează ce grup de servere deservește vizitatorul. Acesta este utilizat în context cu echilibrarea volumului, pentru a optimiza experiența utilizatorului. 6 zile HTTP
rc::a Google Acest cookie este utilizat pentru a distinge între oameni și roboți. Acest lucru este benefic pentru site-ul web, pentru a realiza rapoarte valabile cu privire la utilizarea site-ului web. Persistent HTML
rc::b Google Acest cookie este utilizat pentru a distinge între oameni și roboți. Sesiune HTML
rc::c Google Acest cookie este utilizat pentru a distinge între oameni și roboți. Sesiune HTML
_grecaptcha Google Acest cookie este utilizat pentru a distinge între oameni și roboți. Acest lucru este benefic pentru site-ul web, pentru a realiza rapoarte valabile cu privire la utilizarea site-ului web. Persistent HTML
CookieConsent Cookiebot Stochează situația consimțământului utilizatorului privind modulul cookie pentru domeniul curent. 1 an HTTP
JSESSIONID New Relic Păstrează stările utilizatorilor între solicitările de pagină. Sesiune HTTP
CONSENT YouTube Folosit pentru a detecta dacă vizitatorul a acceptat categoria de marketing în banner-ul cookie. Acest cookie este necesar pentru respectarea GDPR de către site-ul web. 5958 de zile HTTP

Cookie-urile de preferință permit Website-ului să-și amintească informații care modifică felul în care Website-ul se comportă sau arată, cum ar fi limba preferată sau regiunea în care vă aflați.

Nu folosim cookie-uri de acest tip.

 

Cookie-urile statistice îi ne ajuta, în calitate de proprietari ai Website-ului, să înțelegem modul în care vizitatorii interacționează cu Website-ul prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim.

Denumire Furnizor Scop Durata Tip
_ga Google Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web. 2 ani HTTP
_ga_# Google Tag Manager Folosit de către Google Analytics pentru a colecta date referitoare la numărul de vizite pe care un utilizator le-a efectuat pe site, precum și datele pentru prima și cea mai recentă vizită. 2 ani HTTP
_gat Google Folosit de către Google Analytics pentru a regla rata de solicitare. 1 an HTTP
_gid Google Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web. 1 an HTTP
pll_language makeitinoradea.ro Acest cookie este utilizat pentru a determina limba preferată a vizitatorului și stabilește limba în consecință pe site, dacă este posibil. 1 an HTTP

Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a urmări vizitatorii de pe Website. Intenția este de a afișa reclame relevante și atractive pentru fiecare utilizator și prin urmare, mai valoroase pentru editori și agenți de publicitate terți.

Denumire Furnizor Scop Durata Tip
IDE Google Folosit de Google DoubleClick pentru a înregistra și a raporta acțiunile utilizatorului site-ului web după vizualizarea sau clicul pe unul dintre anunțurile agentului de publicitate cu scopul de a măsura eficacitatea unui anunț și de a prezenta utilizatorului anunțuri direcționate. 1 an HTTP
test_cookie Google Folosit pentru a verifica dacă browser-ul utilizatorului acceptă cookie-uri. 1 zi HTTP
tr Facebook Folosit de către Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, cum ar fi licitarea în timp real de către agenți de publicitate terți. Sesiune Pixel
_GRECAPTCHA Google Acest cookie este utilizat pentru a distinge între oameni și roboți. Acest lucru este benefic pentru site-ul web, pentru a realiza rapoarte valabile cu privire la utilizarea site-ului web. 179 de zile HTTP
_fbp Facebook Folosit de către Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, cum ar fi licitarea în timp real de către agenți de publicitate terți. 3 luni HTTP
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Încearcă să estimeze lățimea de bandă a utilizatorilor pe paginile cu videoclipuri YouTube integrate. 179 de zile HTTP
YSC YouTube Înregistrează un ID unic pentru a păstra statistici despre videoclipurile de pe YouTube pe care le-a văzut utilizatorul. Sesiune HTTP
yt.innertube::nextId YouTube Înregistrează un ID unic pentru a păstra statistici despre videoclipurile de pe YouTube pe care le-a văzut utilizatorul. Persistent HTML
yt.innertube::requests YouTube Înregistrează un ID unic pentru a păstra statistici despre videoclipurile de pe YouTube pe care le-a văzut utilizatorul. Persistent HTML
yt-remote-cast-available YouTube Stochează preferințele dispozitivului de rulare video al utilizatorului folosind videoclipuri YouTube încorporate Sesiune HTML
yt-remote-cast-installed YouTube Stochează preferințele dispozitivului de rulare video al utilizatorului folosind videoclipuri YouTube încorporate Sesiune HTML
yt-remote-connected-devices YouTube Stochează preferințele dispozitivului de rulare video al utilizatorului folosind videoclipuri YouTube încorporate Persistent HTML
yt-remote-device-id YouTube Stochează preferințele dispozitivului de rulare video al utilizatorului folosind videoclipuri YouTube încorporate Persistent HTML
yt-remote-fast-check-period YouTube Stochează preferințele dispozitivului de rulare video al utilizatorului folosind videoclipuri YouTube încorporate Sesiune HTML
yt-remote-session-app YouTube Stochează preferințele dispozitivului de rulare video al utilizatorului folosind videoclipuri YouTube încorporate Sesiune HTML
yt-remote-session-name YouTube Stochează preferințele dispozitivului de rulare video al utilizatorului folosind videoclipuri YouTube încorporate Sesiune HTML

Cookie-urile neclasificate sunt cookie-uri pe care suntem în curs de a le clasifica, împreună cu furnizorii de cookie-uri individuale.

Denumire Furnizor Scop Durata Tip
_persistenceTest Sli.do În așteptare 1 an HTTP
app.lastEventUuid Sli.do În așteptare Persistent HTML
app.redux.localFeatureFlags Sli.do În așteptare Persistent HTML
app.redux.rememberedUser Sli.do În așteptare Persistent HTML
app.redux.uiApp.isLightnessAutomatic Sli.do În așteptare Persistent HTML
app.redux.uiApp.lightness Sli.do În așteptare Persistent HTML
app.redux.uiNewQuestions.readQuestionsIds Sli.do În așteptare Persistent HTML
Slido.EventAuthTokens Sli.do În așteptare 1 an HTTP

Asociația „MAKE IT ÎN ORADEA / REUȘEȘTE ÎN ORADEA” își rezervă dreptul de a modifica prezenta Politică când consideră oportun. Din acest motiv, vă încurajăm să verificați periodic Politica de utilizare a cookie-urilor.

COOKIE POLICY - EN

The information below represents the Policy of the Association „MAKE IT ÎN ORADEA / REUȘEȘTE ÎN ORADEA” regarding the general conditions of use of the site https://makeitinoradea.ro  (“Website“) and its related cookies.

What are cookies?

Cookies are small text files that can be used by our Website to make a user’s experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of our Website. For all other types of cookies we need your permission.

Our Website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our Website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.

What type of cookies do we use?

Our website uses the following cookies:

Necessary cookies help make the Website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the Website. The Website cannot function properly without these cookies.

Name Provider Purpose Expiry Type
AWSALBCORS Sli.do Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience.  6 days HTTP
rc::a Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. Persistent HTML
rc::b Google This cookie is used to distinguish between humans and bots.  Session HTML
rc::c Google This cookie is used to distinguish between humans and bots.  Session HTML
_grecaptcha Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. Persistent HTML
CookieConsent Cookiebot Stores the user’s cookie consent state for the current domain 1 year HTTP
JSESSIONID New Relic Preserves users states across page requests. Session HTTP
CONSENT YouTube Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website.  5958 days HTTP

Preference cookies enable the Website to remember information that changes the way the Website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

We do not use cookies of this type.

 

Statistic cookies help us, as Website owners, to understand how visitors interact with the Website by collecting and reporting information anonymously.

Name Provider Purpose Expiry Type
_ga Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 years HTTP
_ga_# Google Tag Manager Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit.  2 years HTTP
_gat Google Used by Google Analytics to throttle request rate 1 day HTTP
_gid Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 day HTTP
pll_language makeitinoradea.ro This cookie is used to determine the preferred language of the visitor and sets the language accordingly on the website, if possible. 1 year HTTP

Marketing cookies are used to track visitors across the Website. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

Name Provider Purpose Expiry Type
IDE Google Used by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 year HTTP
test_cookie Google Used to check if the user’s browser supports cookies. 1 day HTTP
tr Facebook Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. Session Pixel
_GRECAPTCHA Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 179 days HTTP
_fbp Facebook Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 months HTTP
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 days HTTP
YSC YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP
yt.innertube::nextId YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML
yt.innertube::requests YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML
yt-remote-cast-available YouTube Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML
yt-remote-cast-installed YouTube Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML
yt-remote-connected-devices YouTube Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML
yt-remote-device-id YouTube Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML
yt-remote-fast-check-period YouTube Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML
yt-remote-session-app YouTube Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML
yt-remote-session-name YouTube Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML

Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.

Name Provider Purpose Expiry Type
_persistenceTest Sli.do Pending 1 year HTTP
app.lastEventUuid Sli.do Pending Persistent HTML
app.redux.localFeatureFlags Sli.do Pending Persistent HTML
app.redux.rememberedUser Sli.do Pending Persistent HTML
app.redux.uiApp.isLightnessAutomatic Sli.do Pending Persistent HTML
app.redux.uiApp.lightness Sli.do Pending Persistent HTML
app.redux.uiNewQuestions.readQuestionsIds Sli.do Pending Persistent HTML
Slido.EventAuthTokens Sli.do Pending 1 year HTTP

The Association „MAKE IT ÎN ORADEA / REUȘEȘTE ÎN ORADEA” reserves the right to modify this Policy when it deems appropriate. For this reason, we encourage you to periodically check our Cookie Policy.