Beneficii elevi

Învață

Acordăm burse elevilor din clasele a XI-a și a XII-a înscriși la liceele/colegiile din învățământul preuniversitar de stat din rețeaua școlară a Municipiului Oradea, profilul Real, specializarea matematică/informatică în sumă de 200 lei lună.

Bursele vor fi acordate elevilor înscriși la liceele/ colegiile din cadrul unităților de învățământ preuniversitar la profilul Real, specializarea matematică / informatică din rețeaua școlară a Municipiului Oradea sau care au obținut rezultate la concursuri de specialitate – robotică, informatică, matematică, indiferent de profilul la care sunt înscriși;

Bursele se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50, nota 10 la purtare în anul şcolar anterior;

Bursa integrală se acordă pentru o frecvență școlară lunară integrală, valoarea acesteia fiind calculată proporțional cu numărul de zile de şcolarizare şi prezenţa şcolară înregistrată în luna anterioară, conform catalogului, excepție facând absențele motivate;

Elevii beneficiari de bursă au obligația înscrierii după terminarea clasei a XII-a și admiterii la o universitate din Oradea, specializări axate pe un curriculum din domeniul IT (ex. Calculatoare și Tehnologia Informației, Ingineria sistemelor, Cibernetică, Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, Cibernetică economică, etc.), în caz contrar aceștia vor restitui contravaloarea bursei încasate (pe toată perioada acordării acesteia), condiție care se va transpune prin încheierea unui acord între tutorele legal și Municipiul Oradea;

De asemenea se pot încheia parteneriate/contracte între unități de învățământ preuniversitar de stat și societăți economice ce activează în domeniul IT pentru acordare de burse private.

Dacă îndeplinești condițiile de mai sus, felicitări, ești eligibil(ă) pentru bursă!
Descarcă de aici cererea pentru bursa Make IT în Oradea
Depune la secretariatul școlii tale cererea completată împreună cu unul din părinți